Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας είναι ενδεκαμελές.

Πρόεδρος: Τσουκαλά Μαρία
Αντιπρόεδρος: Βασιλακοπούλου Διαμάντω

Τακτικά Μέλη: Αγγελική Τσιατά, Ασημίνα Μπουρούσα, Αικατερίνη Σπανού, Μαρία Παπαγεωργίου, Σούλα Καραθανασοπούλου, Φάνης Σπηλιόπουλος, Κώστας Παπακωνσταντίνου, Κολοβός Δημήτρης και Βασίλης Μανουηλίδης.

Visit lbetting.co.uk how to sing-up at ladbrokes