Λίγα λόγια για το “Βοήθεια στο Σπίτι”

on . Posted in Κοινωνικός τομέας

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” που λειτουργεί στο Δήμο Αιγιαλείας, είναι πρόγραμμα κοινωνικού χαρακτήρα και απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως, καθώς και σε άτομα με αναπηρίες. Προτεραιότητα δίνεται σε ανθρώπους που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν πλήρη φροντίδα από την οικογένειά τους ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Visit lbetting.co.uk how to sing-up at ladbrokes