Ομάδα Α΄ Εθελοντών ΔΗΚΕΠΑ

1137

Η Ομάδα Α΄ Εθελοντών της ΔΗΚΕΠΑ, συστάθηκε το 2011 και σήμερα αριθμεί πάνω από 100 μέλη  καλλιεργώντας μηνύματα αγάπης και αλληλεγγύης των πολιτών, τα οποία μεταδίδει μέσα από το έργο της.

Η πρωτοβουλία σύστασης γραφείου εθελοντισμού από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αιγιάλειας ξεκίνησε από την ανάγκη να καταγραφούν και να οργανωθούν οι δημότες, οι οποίοι  προσέφεραν έργο σε εθελοντική βάση μέσα από συλλόγους και όχι μόνο. Στην ομάδα Α΄ συμμετέχουν ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι κάθε ηλικίας και ειδικότητας με διαφορετικά αντικείμενα ενασχόλησης και ποικίλα ενδιαφέροντα αλλά με έναν κοινό γνώμονα αναφοράς: την αγάπη για τον τόπο  και τη διάθεση για ανιδιοτελή προσφορά.

Εργαζόμενοι και μη, καθώς και συνταξιούχοι καταθέτουν την πείρα τους, τις εμπειρίες τους, τις προτάσεις τους και κυρίως την ψυχή τους, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο σε τομείς δραστηριοποίησης που οι ίδιοι επιλέγουν, όπως τον πολιτισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη, την παιδεία, τον αθλητισμό, το περιβάλλον και τον τουρισμό.
Η Ομάδα Α΄ είναι η «ψυχή» της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α και ο βασικός αρωγός του έργου της καθώς έως σήμερα έχει σημαντικότατη συμμετοχή σε όλες τις δράσεις της συμβάλλοντας στην επιτυχία τους. Με το πέρασμα δε του χρόνου η ομάδα αυξάνει και συσφίγγει τους δεσμούς της μέσα από τακτικές και έκτακτες συναντήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε φιλικό και φιλόξενο περιβάλλον ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Το μυστικό της επιτυχημένης Ομάδας Α΄ είναι σαφώς η ελευθερία έκφρασης και ο σεβασμός της προσωπικότητας όλων των μελών, αφού οι ίδιοι οι εθελοντές επιλέγουν κάθε φορά όχι μόνο τον τρόπο που θα εμπλακούν στις δράσεις που τους προτείνονται αλλά και τον ελεύθερο χρόνο που θα αφιερώσουν σε αυτές. Επιπλέον, σημαντικός συντελεστής επιτυχίας είναι και η εξατομικευμένη προσέγγιση των μελών της Ομάδας Α΄ από τη ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α, η οποία φροντίζει να αξιοποιεί καταλλήλως τις ιδιαίτερες ικανότητες και κλίσεις των μελών της ομάδας επιτυγχάνοντας όχι μόνο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα των δράσεών της αλλά και την ικανοποίηση των αναγκών των εθελοντών της.

Στην Ομάδα Α΄ είναι ευπρόσδεκτοι όλοι ανεξαιρέτως οι δημότες που αισθάνονται την ανάγκη να συμμετάσχουν ενεργά στα δρώμενα του τόπου και το μόνο που απαιτείται για την εγγραφή τους στο Μητρώο Εθελοντών είναι η συμπλήρωση μιας απλής αίτησης, η οποία διατίθεται στα γραφεία της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α, ενώ όλα τα στοιχεία είναι εμπιστευτικά και εισάγονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων που επιτρέπει την αποτελεσματική τους διαχείριση.
Η σημασία του εθελοντισμού στη σύγχρονη κοινωνία του ατομισμού  αποτελεί την ύψιστη μορφή κοινωνικής προσφοράς. Εκφράζει την κοινωνική ευθύνη του ενεργού πολίτη έναντι των συνανθρώπων του και αποτελεί έμπρακτη έκφραση της αλληλεγγύης. Οι πολίτες δε που διαθέτουν μέρος του ελεύθερου χρόνου τους για να προσφέρουν εθελοντικά,  τιμούν την τοπική κοινωνία από την οποία προέρχονται και αποτελούν πρότυπα για αυτήν.

Όραμα της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α είναι να διατηρήσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων που  έχουν διάθεση να προσφέρουν και φιλοδοξία της να ενεργοποιήσει όσον το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και κυρίως τους νέους, ενισχύοντας τη συνεκτικότητα του κοινωνικού ιστού, καθώς, στη δίνη μιας γενικευμένης κρίσης ανά τον πλανήτη, το κίνημα του εθελοντισμού μπορεί να αποτελέσει κίνημα ελπίδας.