Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας είναι ενδεκαμελές.

Πρόεδρος : Παπαχριστοπούλου Μαρία
Αντιπρόεδρος : Βασιλακοπούλου Διαμάντω

Τακτικά Μέλη : Ανδρέας Δημητρόπουλος, Σούλα Καραθανασοπούλου,Βασίλης Μανουηλίδης, Ασημίνα Μπουρούσα,Μαρία Παπαγεωργίου,Κώστας Παπακωνσταντίνου, Αικατερίνη Σπανού,  , Φάνης Σπηλιόπουλος, Παναγιώτα Χασάπη.