Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας είναι ενδεκαμελές.

Πρόεδρος : Τσουκαλά Μαρία
Αντιπρόεδρος : Γιαννούλης Παναγιώτης

Τακτικά Μέλη :Γιαννοπούλου Ευαγγελία, Γιδά Μαρία, Καραθανασοπούλου Αθανασία, Κλιματσάκη Αλεξάνδρα, Λιάμης Παναγιώτης, Μάρκου Παναγιώτης, Σμυρνιώτη Νατάσα, Σπυροπούλου Ζουμπουλιά, Φραντζής Χρήστος.