Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου, 2021

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας είναι ενδεκαμελές.

Πρόεδρος : Τσουκαλά Μαρία
Αντιπρόεδρος : Μάρκου Παναγιώτης

Τακτικά Μέλη :Γιαννοπούλου Ευαγγελία, Γιδά Μαρία, Καραθανασοπούλου Αθανασία, Καρρά Μαρία, Κλιματσάκη Αλεξάνδρα, Λιάμης Παναγιώτης,Σμυρνιώτη Νατάσα, Σπυροπούλου Ζουμπουλιά, Φραντζής Χρήστος.