Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.

2981

23η Πρόσκληση ΔΣ 22.12.2023

22η Πρόσκληση ΔΣ 11.12.2023

21η Πρόσκληση ΔΣ 03.11.2023

20η Πρόσκληση ΔΣ 11.10.2023

19η Πρόσκληση ΔΣ 16.11.2022

18η Πρόσκληση ΔΣ 15.09.2023

17η Πρόσκληση ΔΣ 06.09.2023

16η Πρόσκληση ΔΣ 07.08.2023

15η Πρόσκληση ΔΣ 07.08.2023

14η Πρόσκληση ΔΣ 20.07.2023

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 21/06/2023 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλέκος Μέγαρης

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω λήξης ημερομηνιών, στο Πολιτιστικό Κέντρο “Αλέκος Μέγαρης” την Τετάρτη 7/6/2023 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλέκος Μέγαρης

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 31/05/2023 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλέκος Μέγαρης

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω λήξης ημερομηνιών, στο Πολιτιστικό Κέντρο “Αλέκος Μέγαρης” την Πέμπτη 18/5/2023

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω λήξης ημερομηνιών, στο Πολιτιστικό Κέντρο “Αλέκος Μέγαρης” την Πέμπτη 11/5/2023

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω λήξης ημερομηνιών, στο Πολιτιστικό Κέντρο “Αλέκος Μέγαρης” την Πέμπτη 4/5/2023

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω λήξης ημερομηνιών, στο Πολιτιστικό Κέντρο “Αλέκος Μέγαρης” την Παρασκευή 12/04 2023

4η Πρόσκληση ΔΣ 14.03.2023

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση την Τρίτη 14/03/2023 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλέκος Μέγαρης

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω λήξης ημερομηνιών, στο Πολιτιστικό Κέντρο “Αλέκος Μέγαρης” την Παρασκευή 23/12 2022

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης στο πολιτιστικό κέντρο “Αλέκος Μέγαρης” 16 Νοεμβρίου 2022

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση δια ζώσης στο Πολιτιστικό Μέγαρο “Αλέκος Μέγαρης”, Τετάρτη 26/10/2022

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση δια ζώσης στο Πολιτιστικό Μέγαρο “Αλέκος Μέγαρης” Τετάρτη 5/10/2022

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση δια ζώσης στο Πολιτιστικό Μέγαρο “Αλέκος Μέγαρης”, Τετάρτη 21/9/2022

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση συνεδρίαση διά περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) την Δευτέρα 30/05/2022

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράςτην Τετάρτη 18/05/2022

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης την Δευτέρα 09/05/2022

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης Τετάρτη 20 Απριλίου 2022

Πρόσκληση σε τακτικη συνεδρίαση δια ζώσης Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς Τριτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς Δευτέρα 22 Νοεμβρίου

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς 31 Μαρτίου 2021

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Τετάρτη18 Νοεμβρίου 2020

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Τρίτη18 Αυγούστου 2020

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Τρίτη 5 Μαΐου 2020

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Τετάρτη 8 Απριλίου 2020

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Πέμπτη 3 Μαρτίου 2020

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση 19 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση 2 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση 22 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση 11 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση 14 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση 14 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης 25 Ιουλίου

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης 3 Ιουλίου

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης 1 Ιουλίου

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης 11 Ιουνίου

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης 23 Απριλίου 2019

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης 17 Απριλίου 2019

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης 10 Απριλίου 2019

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης 3 Απριλίου 2019

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης 29 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση εκτακτής συνεδρίασης 27 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης 14 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης 6 Μαρτίου 2019

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης 21 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης 21 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης 14 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης 19 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης 12 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης 29 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης 12 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης 21 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης 12 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης 7 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης 10 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης 9 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης 18 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης 4 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης 20 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης 28 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δευτέρας 18 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Τετάρτης 13 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Τρίτης 22 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Πέμπτης 10 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δευτέρας 24 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Πέμπτης 13 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Παρασκευής 30 Ιουνίου 2017

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Πέμπτης 22 Ιουνίου 2017

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δευτέρας 29 Μαΐου 2017

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Παρασκευής 26 Μαΐου 2017

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Τρίτης 23 Μαΐου 2017

Πρόσκληση Δευτέρας 8 Μαΐου 2017

Πρόσκληση συνεδρίασης Πέμπτης 4 Μαΐου 2017

Πρόσκληση συνεδρίασης Παρασκευής 28 Απριλίου 2017

Πρόσκληση συνεδρίασης Τρίτης 18 Απριλίου 2017

Πρόσκληση συνεδρίασης Δευτέρας 10 Απριλίου 2017

Πρόσκληση συνεδρίασης Παρασκευής 24 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση συνεδρίασης Τρίτης 21 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση συνεδρίασης Τετάρτης 1ης Μαρτίου 2017

Πρόσκληση συνεδρίασης Παρασκευής 24 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση συνεδρίασης Τετάρτης 22 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση συνεδρίασης Πέμπτης 16 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση συνεδρίασης Τρίτης 14 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση συνεδρίασης Τετάρτης 25 Ιανουαρίου 2017

Πρόσκληση συνεδρίασης Πέμπτης 12 Ιανουαρίου 2017

Πρόσκληση συνεδρίασης Τετάρτης 4 Ιανουαρίου 2017

2016

Πρόσκληση συνεδρίασης Παρασκευής 30 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση συνεδρίασης Τετάρτης 21 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση συνεδρίασης Πέμπτης 8 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση συνεδρίασης Παρασκευής 25 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση συνεδρίασης Τετάρτης 16 Νοεμβρίου 2016