Λίγα λόγια για το “Βοήθεια στο Σπίτι”

4089

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” που λειτουργεί στο Δήμο Αιγιαλείας, είναι πρόγραμμα κοινωνικού χαρακτήρα και απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως, καθώς και σε άτομα με αναπηρίες. Προτεραιότητα δίνεται σε ανθρώπους που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν πλήρη φροντίδα από την οικογένειά τους ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι  η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑΜΕΑ), η υποβοήθηση αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης και η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελουμένων.
Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά.

Στο Δήμο Αιγιαλείας το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” λειτουργεί από το 2002. Την παρούσα χρονική στιγμή εργάζονται στο πρόγραμμα 15 άτομα, εκ των οποίων 4 Κοινωνικές Λειτουργοί, 5 Νοσηλεύτριες και 4 οικογενειακές βοηθοί. Το έτος 2012 εξυπηρετήθηκαν συνολικά 320 άτομα.
Η δομή «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Αιγιάλειας αποτελείται από τις υποδομές του Αιγίου, του Διακοπτού, της Συμπολιτείας, της Ακράτας και της Αιγείρας.
Τηλ. για πληροφορίες 26910-60555 (ώρες γραφείου).