Μεγαλώνοντας με Υγεία σε καιρό πανδημίας!

  0
  137

  Λεπτομέρειες Event


  Όπως παρατήρουμε αυτή τη περίοδο, οι κατάστασεις που ζούμε λόγω της πανδημίας είναι έντονες και δύσκολες για όλους μας αλλά ίσως αυτοί που πληττόνται περισσότερο και οι συνέπειες για αυτούς να είναι σοβαρότερες για αρκετό χρονικό διάστημα, είναι οι ευπαθεις ομάδες του πληθυσμού και ιδιαίτερα τα ηλικιωμένα άτομα.
  Μέσα απο τα σεμινάριο θα προσπαθήσουμε να ενημέρωσουμε το κοινό για τις εντόνες ψυχοκοινωνικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει ο εγκλεισμός και η κοινωνική απομονώση στους άνθρωπους μεγαλύτερης ηλικίας, την σημασία να κρατήσουμε συνεχή επικοινωνία μαζί τους όλο αυτό το διάστημα ενώ θα δώσουμε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες δραστηριοτήτων για την πρόληψη προβλημάτων υγείας με σκοπό την επίτευξη της υγιούς και ενεργούς γήρανσης.
  Ομιλήτές:
  1. Θεοδωρόπουλος Δημήτρης, Κοιν. Λειτουργός, Κοινωφελές Σωματείο Φροντίζω
  2. Θεοδωροκοπούλου Χαρά, Ψυχολόγος, Κοινωφελές Σωματείο Φροντίζω

  Υγεία και Άνθρωπος: