Αποτελέσματα ανακοίνωσης αριθμ. 1/2014 για πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις διάρκειας 4 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος ΤοπΣΑ

0
261

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με συμβάσεις διάρκειας 4 μηνών, ανακοινώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.). Πρόκειται για προσλήψεις τριών ατόμων (1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και 1 ΤΕ Διοικητικού) που αφορούν στην υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού προγράμματος

στο πλαίσιο της πράξης «Δίκτυο Τοπικών Δράσεων Συνεργασίας και Ενίσχυσης της Απασχόλησης στον Αγροτουρισμό και διασύνδεση με το προϊόν της περιοχής», με κωδικό MIS (383403), στον Άξονα προτεραιότητας 7 – Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης του Ε.Π.  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ & ΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101, Ειδικότητα : ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102, Ειδικότητα : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103, Ειδικότητα : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :101, Ειδικότητα : ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102, Ειδικότητα : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103, Ειδικότητα : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101, Ειδικότητα: ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102, Ειδικότητα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το σχολιό σας
Το Όνομά σας