Δημιουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών

0
259

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας σε συνεργασία με το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αιγιαλείας , δημιουργούν εκ περιτροπής τμήματα παιδικών δραστηριοτήτων και δημιουργικής απασχόλησης για νήπια και παιδιά ηλικίας  5-12 ετών. Για την ασφάλεια τόσο των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Στόχος αυτών των δράσεων είναι να δοθεί εκ νέου στα παιδιά η δυνατότητα να εκφραστούν και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από ποικίλες, οργανωμένες και κατάλληλα πλαισιωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες .

Έναρξη δραστηριοτήτων: Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», καθημερινά στα εκ περιτροπής τμήματα από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Η εγγραφή κοστίζει 50€ ανά παιδί. Το αντίτιμο θα κατατεθεί στην τράπεζα έπειτα υποδείξεως του Νομικού Προσώπου Αιγιαλείας.

Δηλώσεις συμμετοχής-αιτήσεις : από Δευτέρα 26 Ιουλίου έως Παρασκευή 31 Ιουλίου  καθημερινά 10:00-13:00, στα γραφεία του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αιγιαλείας (ΝΠΔΔ).

Τηλ. για πληροφορίες : 26910-22250(ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α), 26910-26694(Ν.Π.Δ.Δ).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α), Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αιγιαλείας , Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Αιγιαλείας – Κ.Δ.Α.Π.