«Παρέχοντας ασφάλεια στα παιδιά σε περιόδους κρίσεων»

    0
    124

    Λεπτομέρειες Event


    Χαρά Αλεξίου, Ψυχολόγος & Θωμαΐς Σταύρου, Κοινωνική Λειτουργός, μέλη της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου Πρόληψης. Σε αυτό το εργαστήριο θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τα συναισθήματα που υπάρχουν στους γονείς προς το παρόν, να δούμε τους τρόπους με τους οποίους διαμορφώνουμε συνθήκες ασφάλειας για τα παιδιά μας σε μια περίοδο κρίσης όπως αυτή που διανύουμε και να ενθαρρύνουμε τους γονείς να αξιοποιήσουν τις δυνάμεις και τις ικανότητες που έτσι και αλλιώς μας προκαλεί η εποχή αυτή.