Γυμναστική στο σπίτι

    0
    156

    Λεπτομέρειες Event


    Eντάσσουμε την σωματική άσκηση στις ζωές μας με μια σειρά μαθημάτων που στοχεύουν στην εκμάθηση ασφαλών τρόπων εμπλοκής στις γυμναστικές ασκήσεις.