Δ.Τ. 2ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης από το Δήμο Αιγιαλείας και την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

1423

2ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης

 Στο  πλαίσιο των ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αιγιαλείας μετά από σχετική απόφαση για την διενέργεια ανά διετία Λογοτεχνικού διαγωνισμού ποίησης ο Τομέας Πολιτισμού του Δήμου  σε συνεργασία  με την Εταιρία  Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει τον  2ο  Λογοτεχνικό διαγωνισμό.

Η από κοινού διενέργεια με την ΕΕΛ (Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών)  προσδίδει μεγαλύτερη οντότητα στο θεσμό και διαφάνεια ως προς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εκείνων που θα συμμετέχουν..

Σκοπός  του διαγωνισμού είναι η αναβάθμιση και η προβολή  της Λογοτεχνίας  του τόπου μας, την οποία υπηρετούν και τιμούν  με τις διακρίσεις τους και  την αναγνώριση τους αρκετοί συμπολίτες μας.

 

2ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

Ο  τομέας Πολιτισμού του Δήμου Αιγιαλείας και  η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσουν τον 2ο Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

Θέμα του διαγωνισμού: Ελεύθερο

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, γράφουν σε ελληνική γλώσσα και διαμένουν ακόμα και σε αλλοδαπή χώρα. Συμμετέχετε στον διαγωνισμό με ένα ποίημα που δεν θα υπερβαίνει τους 32 στίχους ,σε οποιαδήποτε ποιητική μορφή (ελεύθερη ή ομοιοκατάληκτη).

Το ποίημα πρέπει να είναι γραμμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και σε μορφή γραφής Arial Narrow 14. Το διαγωνιζόμενο ποίημα θα πρέπει να μην έχει εκδοθεί ή δημοσιευτεί σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο ή να έχει βραβευτεί σε άλλον διαγωνισμό. Το ποίημα  θα αποστέλλεται σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, στα οποία θα αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου, πάνω δεξιά, μέσα σε φάκελο. Στο φάκελο αυτόν θα αναγράφεται στη θέση του αποστολέα μόνο το ψευδώνυμο. Μέσα θα υπάρχει μικρότερος φάκελος σφραγισμένος, πάνω στον οποίον θα αναγράφεται το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου και μέσα θα περιέχονται δακτυλογραφημένα τα πλήρη στοιχεία του (ψευδώνυμο, όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, e-mail και ο τίτλος του ποιήματος).

Τα ποιήματα πρέπει να σταλούν με απλή ταχυδρομική και όχι συστημένη επιστολή μέχρι και την 31η Μαίου 2024 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:

Προς Τον Δήμο Αιγιαλείας- Τομέας Πολιτισμού.

Ν. Πλαστήρα 19 και Κανελλοπούλου Αίγιο- Τ.Κ 25100

Υπόψη Θοδωρή Πανουτσόπουλου

(Για τον Ποιητικό Διαγωνισμό)

Τα ποιήματα θα κριθούν από 5μελή επιτροπή και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το πρώτο  δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου  2024. Η κρίση της επιτροπής είναι οριστική και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Θα δοθούν 3 Βραβεία, 3 ‘Έπαινοι και 5 Τιμητικές διακρίσεις. Οι διακριθέντες που θα προσέλθουν για την παραλαβή των  βραβείων τους και η χιλιομετρική απόσταση της κατοικίας τους υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο της πόλης μας.

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6973753229, κύριος Αθανάσιος Τρίψας.