ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ “ΑΠΟΛΛΩΝ”

0
287

Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση για έξι (6) έτη, του κυλικείου του Δημοτικού κινηματογράφου <ΑΠΟΛΩΝ> του Δήμου Αιγιαλείας το οποίο λειτουργεί ως υποκατάστημα της επιχείρησης, προκειμένου να λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο ως κυλικείο κ.λ.π επιχείρηση παρεμφερών δραστηριοτήτων καθ΄όλη τη διάρκεια της χρήσης του, απαγορευμένης κάθε άλλης χρησιμοποίησής του.

Τo προς εκμίσθωση κυλικείο βρίσκεται στο ισόγειο στο φουαγιέ του κιν/φου, στην οδό Κ. Φανέλλη 2-Αίγιο, έχει εμβαδόν 15 τ.μ. και είναι εξοπλισμένο με επαγγελματικό ψυγείο βιτρίνα και αποθηκευτικό χώρο.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική θα διεξαχθεί στη ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α –Πολιτιστικό Κέντρο (Παλαιό Νοσοκομείο)-Νικολάου Πλαστήρα 19 Αίγιο-αίθουσα συνεδριάσεων  ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α, στις 30/09/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα  1 μμ.

Ως κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€), σύμφωνα με το από 29/7/2015 Πρακτικό της Εκτιμητικής Επιτροπής της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α Δήμου Αιγιαλείας.

Το επιτευχθέν μηνιαίο μίσθωμα θα παραμένει σταθερό τα δύο πρώτα έτη της μίσθωσης και θα αναπροσαρμόζεται κατά ποσοστό 3% ετησίως από το τρίτο έτος της μίσθωσης.      

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€) χωρίς ΦΠΑ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α και από την αρμόδιο υπάλληλο κα Μπαλή Βασιλική τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ. 26910-68522/68308

                                                               Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α

                                                                       Τσουκαλά Μαρία

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το σχολιό σας
Το Όνομά σας