Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραδοσιακού νερόμυλου στη Δ.Κ. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας

0
252

Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση για έξι (6) έτη, του Παραδοσιακού Νερόμυλου της επιχείρησης, προκειμένου να χρησιμεύσει αποκλειστικά για παραγωγή μεταποίησης σίτου και έκθεσης. Μπορεί δε από τις εγκαταστάσεις του να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα για την εξυπηρέτηση των δικών του αναγκών και του περιβάλλοντος χώρου.

Το προς εκμίσθωση ακίνητο βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας και είναι ένα πέτρινο κτίριο, εμβαδού 100 περίπου τ.μ. που εντός του, υπάρχει ο Νερόμυλος.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στη ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α –Πολιτιστικό Κέντρο (Παλαιό Νοσοκομείο)-Νικολάου Πλαστήρα 19 Αίγιο-αίθουσα συνεδριάσεων  ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α, στις 23/10/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1 μ.μ..   

Ως κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300€) ετησίως και πλέον χαρτοσήμου (όπως ορίζει ο νόμος), σύμφωνα με το από  27/8/2015 Πρακτικό της Εκτιμητικής Επιτροπής της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α Δήμου Αιγιαλείας.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό 30€ χωρίς ΦΠΑ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α και από την αρμόδιο υπάλληλο κα Μπαλή Βασιλική τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ. 26910-68522/68308.

                                                               Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α
                                                                       Τσουκαλά Μαρία

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το σχολιό σας
Το Όνομά σας