ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “ΑΛ. ΜΕΓΑΡΗΣ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

374

Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση για τρία (3) έτη, το κυλικείο του Πολιτιστικού Κέντρου <Αλ. Μέγαρης> του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο ως κυλικείο κ.λ.π επιχείρηση παρεμφερών δραστηριοτήτων καθ΄όλη τη διάρκεια της χρήσης του, απαγορευμένης κάθε άλλης χρησιμοποίησής του.

Τo προς εκμίσθωση κυλικείο βρίσκεται στο υπόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου στην οδό Νικ. Πλαστήρα 19-Αίγιο, συνολικού εμβαδού 74,40 τμ. ωφέλιμου χώρου 60τ.μ. με δυνατότητα ανάπτυξης 50 καθισμάτων. Δυναμικότητα καταστήματος 50 καθίσματα και είναι εξοπλισμένο με ψυγείο βιτρίνα και αποθηκευτικό χώρο.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική, πλειοδοτική θα διεξαχθεί στη ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α –Πολιτιστικό Κέντρο (Παλαιό Νοσοκομείο)-Νικολάου Πλαστήρα 19 Αίγιο-αίθουσα συνεδριάσεων  ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α, στις 19 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα  1 μμ.

Ως κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300€), σύμφωνα με το από 7/3/2016 Πρακτικό της Εκτιμητικής Επιτροπής της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α Δήμου Αιγιαλείας.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α και από την αρμόδιο υπάλληλο κα Μπαλή Βασιλική τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλ. 26910-68522/68308.